Klachtenregeling

Wij doen ons uiterste best om optimale tandheelkundige zorg te verlenen. Als u vragen of een klacht heeft gaan wij graag daarover met u in gesprek en zullen wij alles in het werk stellen om tot een oplossing te komen. Mochten wij er onverhoopt samen niet uitkomen dan kunt u gebruik maken van de ANT klachtenregeling. Desgewenst geven wij u een folder met informatie.

Contact
Bureau klachtbehandeling ANT
Margriettoren 9e etage
Haaksbergweg 75
1101 BR Amsterdam
Tel 020-2374750
E-mail klachtbehandeling@ant-tandartsen.nl

Meer informatie vindt u hier.

Website door Bureau Feith